Nemovitosti

Pozemky vhodné na výstavbu malé vodní plochy (rybník) nedaleko Františkových Lázní na prodej

2.900.000 Kč
Celkem 7 fotografií, zobrazit všechny
Prodejce:
realitní makléř: Iveta Billová
Iveta Billová
telefon: +420602961353
info@rebellion.cz

Pozemky vhodné na výstavbu malé vodní plochy (rybník) nedaleko Františkových Lázní na prodej

2.900.000 Kč
Popis nemovitosti:

Realitní kancelář REBELLION s.r.o. zprostředkovává prodej pozemků nedaleko Františkových Lázních. Na pozemky byl vypracován Stavební projekt “RYBNÍK ÚDOLÍČKO“ na vybudování rybníka na přítoku Stodolského potoka od Poustky. Projektová dokumentace k dispozici v RK REBELLION s.r.o. Na pozemek – vodní plocha – lze čerpat dotace na „zadržení vody v krajině“.
1.pozemek se nachází v k.ú. Jedličná, obec Františkovy Lázně a jedná se o trvalý travní porost o výměře 17.513m², vedený v územním plánu jako plochy zemědělské – NZ : hlavní využití – pozemky zemědělského půdního fondu, mimo zastavěné území a zastavitelné plochy; přípustné využití: – zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování pozemků – pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sadů a zahrad – stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky apod.) – dopravní plochy nezbytné pro obhospodařování pozemků a k zajištění prostupnosti krajiny – liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízy, meze, stromořadí apod.) – stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi, poldry, průlehy, příkopy) – stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury – vodní plochy a toky

2. pozemek o výměře 29.656m² trvalý travní porost, vedený v územním plánu jako plochy lesní – NL : hlavní využití: – plochy lesa se zastoupením produkčních i mimoprodukčních funkcí – rekreačních, ekologických, přírodních a krajinotvorných přípustné využití: – plochy PUPFL – pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesní půdy) – malé vodní plochy a toky – cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních cestách – nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů – stávající plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně.

Zdarma Vám zajistíme financování při koupi nemovitostí s komplexními službami a nejvýhodnější úrokovou sazbou.

Typ nemovitosti:
Pozemek
Číslo nemovitosti:
2020-03-26
Typ pozemku:
Ostatní
Operace:
Prodej
Adresa:
Vojtanov
Plocha pozemku:
47169 m2
Umístění objektu:
okraj obce
Komunikace:
Neupravená
Je zobrazena tato GPS souřadnice:
50° 08' 11.632"N, 12° 19' 9.672"E

Finanční kalkulačka

Líbí se Vám tato nemovitost, ale nemáte v současné době dostatek finančních prostředků? Rádi Vám poskytneme možnost financování.


Částka:

Úrok:
%

Doba splácení:
let

Měs. splátka: