Celkem 7 fotografií, zobrazit všechny
Prodejce:
realitní makléř: Iveta Billová
Iveta Billová
telefon: +420602961353
info@rebellion.cz
nahrávám...

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte!

* Vaše jméno a příjmení
* Email pro odpověď
* Telefon
* Váš vzkaz
 

Pozemky vhodné na výstavbu malé vodní plochy (rybník) nedaleko Františkových Lázní na prodej

2.900.000 Kč
Pozemky vhodné na výstavbu malé vodní plochy (rybník) nedaleko Františkových Lázní na prodej
Realitní kancelář REBELLION s.r.o. zprostředkovává prodej pozemků nedaleko Františkových Lázních. Na pozemky byl vypracován Stavební projekt “RYBNÍK ÚDOLÍČKO“ na vybudování rybníka na přítoku Stodolského potoka od Poustky. Projektová dokumentace k dispozici v RK REBELLION s.r.o. Na pozemek – vodní plocha – lze čerpat dotace na „zadržení vody v krajině“. 1.pozemek se nachází v k.ú. Jedličná, obec Františkovy Lázně a jedná se o trvalý travní porost o výměře 17.513m², vedený v územním plánu jako plochy zemědělské – NZ : hlavní využití - pozemky zemědělského půdního fondu, mimo zastavěné území a zastavitelné plochy; přípustné využití: - zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování pozemků - pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sadů a zahrad - stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky apod.) - dopravní plochy nezbytné pro obhospodařování pozemků a k zajištění prostupnosti krajiny - liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízy, meze, stromořadí apod.) - stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi, poldry, průlehy, příkopy) - stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury - vodní plochy a toky 2. pozemek o výměře 29.656m² trvalý travní porost, vedený v územním plánu jako plochy lesní – NL : hlavní využití: - plochy lesa se zastoupením produkčních i mimoprodukčních funkcí - rekreačních, ekologických, přírodních a krajinotvorných přípustné využití: - plochy PUPFL - pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesní půdy) - malé vodní plochy a toky - cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních cestách - nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů - stávající plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně. Zdarma Vám zajistíme financování při koupi nemovitostí s komplexními službami a nejvýhodnější úrokovou sazbou.
Typ nemovitosti:
Pozemek
Číslo nemovitosti:
2020-03-26
Typ pozemku:
Ostatní
Operace:
Prodej
Vlastnictví:
osobní
Adresa:
Vojtanov
Plocha pozemku:
47169 m2
Umístění objektu:
okraj obce
Komunikace:
neupravená
Vydaný certifikát:
G - Mimořádně nehospodárná
Typ certifikátu:
vyhláška 148/2007 Sb.
2|exactly|50.13656444444,12.31935333333
Je zobrazena tato GPS souřadnice:
50° 08' 11.632"N, 12° 19' 9.672"E